Nhiều thay đổi trong môn Toán ở chương trình phổ thông mới

Toán học được cho là môn quan trọng nhất và là linh hồn trong chương trình phổ thông. Vậy trong chương trình mới toán học sẽ thay đổi thế nào?

Nội dung trong chương trình toán học sẽ được thay đổi để nhằm mang tới tính ứng dụng cao hơn

Nội dung tinh giản, chú trọng tính ứng dụng

Theo Ban Phát triển các chương trình môn học (Bộ GD-ĐT), ở chương trình phổ thông mới, môn Toán là môn học bắt buộc và được phân chia theo giai đoạn. Cụ thể trong chương trình môn Toán bảo đảm yêu cầu phân hoá đối với tất cả các cấp học. Tăng cường dạy học theo hướng cá thể hoá người học, đáp ứng yêu cầu cần đạt chung của chương trình, đồng thời chú ý tới các đối tượng có nhu cầu đặc biệt. Bên cạnh đó trong chương trình cấp trung học phổ thông môn toán sẽ được thiết kế hệ thống chuyên đề học tập chuyên sâu mục đích giúp học sinh tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn của địa phương.

Trong chương trình phổ thông mới, đặc biệt chương trình toán 10, 11,12 cần bảo đảm tính mềm dẻo, linh hoạt tính thống nhất về những nội dung giáo dục toán học cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh cả nước. Đồng thời dành quyền chủ động cho địa phương và nhà trường lựa chọn một số nội dung và triển khai kế hoạch giáo dục môn Toán phù hợp với điều kiện của từng vùng miền và cơ sở giáo dục, dành không gian sáng tạo cho tác giả SGK và giáo viên. Việc đổi mới chương trình học nhằm mục đích giúp học sinh có cách học bám sát với thực tế, đi đúng vào trọng tâm. Từ đó đó cái nhìn tổng quát về những ngành nghề liên quan đến toán học làm cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự mình tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.

Trong chương trình Toán học mới sẽ được tổ chức theo hướng kiến tạo 

Tích hợp xoay quanh 3 mạch kiến thức

Theo đánh giá nội dung chương trình môn Toán được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: số và đại số,hình học và đo lường, thống kê và xác suất và chuyên đề có cấu trúc dựa trên sự phối hợp cả cấu trúc tuyến tính với cấu trúc đồng tâm xoáy ốc. Ngoài ra, chương trình ở từng cấp cũng dành thời gian để tiến hành các hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh như: Tiến hành các đề tài, dự án học tập về Toán, đặc biệt là các đề tài và các dự án về ứng dụng Toán học trong thực tiễn thôn qua việc tổ chức các trò chơi toán học, câu lạc bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán ra báo tường về Toán. Những hoạt động đó sẽ giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được tích luỹ giúp học sinh bước đầu xác định được năng lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp tạo dựng một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.

Đó là đối với học sinh còn về phía giáo viên cần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh. Cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề. Cần hướng dẫn học sinh đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó. Không chỉ coi trọng tính logic của khoa học Toán học như một khoa học suy diễn, mà cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học sinh.

Với sự thay đổi về mặt nội dụng trong chương trình học mới hi vọng sẽ đem đến cho giáo viên và cả học sinh những giá trị lớn về mặt kiến thức phục vụ trong đời sống hàng ngày.

Nguồn: toancap3.com