Chuyên mục: Chuyên đề

Kỹ thuật biến đổi tương đương trong chứng minh bất đẳng thức

Kỹ thuật biến đổi tương đương là phương pháp được sử dụng thường xuyên trong chứng minh bất đẳng thức và tỏ ra rất hiệu quả. Phương pháp biến đổi tương đương được sử dụng như nào, các em hãy đọc tiếp dưới đây. 1. Kiến thức cần nhớ Giả sử ta cần chứng minh

Cách viết phương trình đường trung tuyến của tam giác

Muốn viết phương trình đường trung tuyến của tam giác ta cần hiểu rõ các khái niệm, tính chất và tọa độ trung điểm đoạn thẳng, tạo độ trọng tâm của tam giác. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết, sau đó sẽ áp dụng vào ví dụ về viết phương trình đường trung

Phương pháp hàm số với bài toán phương trình chứa tham số

Sử dụng phương pháp hàm số có thể giải được phương trình, hệ phương trình. Và việc áp dụng phương pháp này được Toancap3.com đề cập dưới đây. Ta thường gặp một số dạng toán sau: *Sử dụng tính đơn điệu đưa 2 dạng cơ bản là f(x)=g(m) và f(x)=f(y) với f(t) là hàm đơn

Chuyên đề hệ phương trình đối xứng loại 2

Tiếp theo bài hệ phương trình đối xứng loại 1 ở bài trước, ở bài viết này Toancap3.com cùng các em đi học Chuyên đề hệ phương trình đối xứng loại 2. Với chuyên đề này thì chúng ta sẽ đi lần lượt từ dạng tổng quát, phương pháp giải. Hệ phương trình đối xứng loại 2