Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Trường phổ thông trung học thành phố Hồ Chí Minh  xin chia sẽ bài viết Quy tắc cộng và quy tắc nhân được biên soạn bởi thầy giáo Trần Quang Phú .
Tài liệu gồm 23 trang, tuyển tập ôn tập chủ đề Quy tắc cộng và quy tắc nhân trong chương trình môn Toán 10 , có đáp án và lời giải chi tiết


Ví dụ 1.
Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy
bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao
nhiêu cách đi từ tỉnh
A đến tỉnh B ?
A. 20. B. 300. C. 18. D. 15.

Quy tắc cộng và quy tắc nhân