Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân

Bài viết này nếu ra những sai lầm khi các em giải toán nguyên hàm và tích phân. Các em cần ghi nhớ để tránh mắc phải, qua đó giải bài tập tích phân tốt hơn.

Theo lời tác giả: “Trong quá trình giảng dạy nội dung nguyên hàm – tích phân tôi nhận thấy nhiều học sinh còn mắc những sai lầm không đáng có. Qua bài viết này thông qua những ví dụ tôi muốn các em học sinh có thể tự mình điều chỉnh kỹ năng giải toán phần nguyên hàm – tích phân để có kết quả tốt nhất“.

1. Sai lầm khi vận dụng định nghĩa nguyên hàm

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân

2.Sai lầm khi vận dụng bảng nguyên hàm cơ bản

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-1

3.Sai lầm khi vận dụng định nghĩa tích phân

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-2

4. Sai lầm khi biến đổi hàm số

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-3

5. Sai lầm khi vận dụng phương pháp đổi biến

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-4

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-5

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-6

6. Sai lầm vì dùng công thức không có trong sách giáo khoa

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-7

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-8

7. Hiểu sai bản chất công thức

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-9

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-10

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-11

8. Một số sai lầm khác khi giải toán nguyên hàm tích phân

Một số sai lầm của học sinh khi tính tích phân

 

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-12

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-13

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-14

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-15

* Nguyên nhân sai lầm :
Học sinh không học khái niệm arctgx trong sách giáo khoa hiện thời.

* Lời giải đúng:

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-16

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-17

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-18

Sai lầm khi giải toán nguyên hàm và tích phân-19