Thẻ: bất đẳng thức Cosi

Các bất đẳng thức quan trọng, thường dùng trong Toán cấp 3

bat-dang-thuc-quan-trong

Trong chương trình Toán cấp 3 có một số bất đẳng thức quan trọng và thường được dùng đó là: bất đẳng thức Cosi, bất đẳng thức Bunhiacopxki và bất đẳng thức Bernoulli… Ngoài ra còn có bất đẳng thức Cauchy – Schward, bất đẳng thức Chebyshev, bất đẳng thức Jensen, bất đẳng thức Holder. Và một số bất đẳng thức mở rộng khác. Tuy nhiên […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3