Thẻ: bất đẳng thức Cosi

Các bất đẳng thức quan trọng, thường dùng trong Toán cấp 3

Trong chương trình Toán cấp 3 có một số bất đẳng thức quan trọng và thường được dùng đó là: bất đẳng thức Cosi, bất đẳng thức Bunhiacopxki và bất đẳng thức Bernoulli... Ngoài ra còn có bất đẳng thức Cauchy - Schward, bất đẳng thức Chebyshev, bất đẳng thức Jensen, bất đẳng thức Holder. Và một số bất đẳng thức mở rộng khác. Tuy nhiên