Các em có biết sử dụng bất đẳng thức Chebyshev để chứng minh bất đẳng thức lượng giác không? Hãy xem ví dụ ngay bên dưới đây nhé.