Thẻ: Cosi

Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi – Nguyễn Cao Cường

Cuốn Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cosi được thầy giáo Nguyễn Cao Cường biên soạn với mục đích giúp các bạn hiểu rõ về bất đẳng thức Côsi và ứng dụng của nó trong việc giải bài tập. Lời mở đầu của cuốn sách là những quy tắc chung khi sử dụng bất