Thẻ: Cosi

Áp dụng bất đẳng thức Cosi vào giải toán

Ở bài viết này các em sẽ được học cách áp dụng bất đẳng thức Cosi vào giải toán với các dạng bài tập khác nhau từ đại số cho tới hình học. Trước hết xin nhắc lại công thức tổng quát của bất đẳng thức Cosi với n số không âm. [latex]\displaystyle \frac{{{a}_{1}}+{{a}_{2}}+…+{{a}_{n}}}{n}\ge \sqrt[n]{{{a}_{1}}.{{a}_{2}}…{{a}_{n}}}[/latex] Dấu