Bài viết này nêu ra những ứng dụng và cách áp dụng định lý Côsin trong tam giác vào giải Toán. Trước tiên chúng ta sẽ nhắc lại lý thuyết về định lý Côsin. I – Lý thuyết về định lý Cosin 1. Định lý Côsin Ý nghĩa của định lý Cosin: Trong một tam giác,