Thẻ: đại số

Tổng hợp các công thức đại số cấp 3 cần nhớ

Công thức đại số cấp 3: Tam thức bậc 2, Bất đẳng thức Cauchy, Cấp số cộng, Cấp số nhân, 5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối… Ngoài ra còn có Phương trình, bất phương trình chứa căn, Phương trình, bất phương trình logarit, Phương trình, bất phương trình mũ, Lũy thừa, Logarit là những kiến thức đại số