Chuyên đề cực trị trong đại số (cực hay)

Tài liệu Chuyên đề cực trị trong đại số với các dạng toán thường gặp cùng phương pháp giải ứng dụng cực trị của hàm số vào giải bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

Một số dạng toán thường gặp là:

  • Dạng 1: đưa về dạng bình phương
  • Dạng 2: sử dụng miền giá trị của hàm số
  • Dạng 3: sử dụng một số bất đẳng thức quen thuộc như: Cosi, Bunhiacopxki, Chebyshev…
  • Dạng 4: dồn về một biến bằng cách chặn trên hoặc chặn dưới
  • Dạng 5: dùng phép lượng giác kết hợp với đạo hàm