Thẻ: cực trị

Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ

Toancap3.com giới thiệu với các em một số phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ. Đó là các phương pháp dưới đây. 1. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá độ dài vectơ 2. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá bình phương vô hướng 3. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá

Sử dụng tính chất đẳng cấp trong chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị

Bài viết hôm nay giới thiệu với các em cách sử dụng tính chất đẳng cấp trong chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị của một biểu thức. Trước hết chúng ta cần nhắc lại định nghĩa biểu thức đẳng cấp: Biểu thức được gọi là biểu thức đẳng cấp bậc k (