Viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của hàm số cực nhanh

Các em đã biết mấy cách viết phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của hàm số? Hãy chọn một trong số những cách mà Toán cấp 3 giới thiệu dưới đây.