60 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số có đáp án

60 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số có đáp án là các câu trong đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2017 và các đề thi thử.