Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ

Toancap3.com giới thiệu với các em một số phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ. Đó là các phương pháp dưới đây.

1. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá độ dài vectơ
Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ-1

2. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá bình phương vô hướng

3. Phương pháp tìm cực trị nhờ đánh giá tích vô hướng của hai vectơ

Các phương pháp giải bài toán cực trị hình học bằng vectơ-4