Để ôn thi tốt cho kì thi THPT quốc gia 2017 đang tới gần, các em hãy ôn tập lại phần giải tích bằng các bài tập trắc nghiệm được cho dưới đây. Tác giả Nguyễn Bảo Vương đã phân loại bài tập trắc nghiệm giải tích thành các dạng toán. Cụ thể là: 1.