Tổng hợp bài tập trắc nghiệm các dạng toán giải tích

Để ôn thi tốt cho kì thi THPT quốc gia 2017 đang tới gần, các em hãy ôn tập lại phần giải tích bằng các bài tập trắc nghiệm được cho dưới đây.

Tác giả Nguyễn Bảo Vương đã phân loại bài tập trắc nghiệm giải tích thành các dạng toán. Cụ thể là:

1. 275 bài tập trắc nghiệm đồ thị và tương giao giữa các đồ thị

 

2. 300 bài tập trắc nghiệm hàm số mũ – hàm số logarit

 

3. 300 câu bài tập trắc nghiệm đơn điệu

 

4. 301 bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng OXYZ

 

5. 303 bài tập trắc nghiệm lũy thừa – hàm số lũy thừa

 

6. 301 bài tập trắc nghiệm bất phương trình – Mũ – Logarit