Thẻ: đạo hàm

Đạo hàm cấp 2

Đạo hàm cấp 2

Lý thuyết đạo hàm cấp 2 1. Định nghĩa đạo hàm cấp 2 Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm f'(x). Nếu f'(x) cũng có đạo hàm thì ta gọi đạo hàm của nó là đạo hàm cấp hai của f(x) và kí hiệu f”(x): (f'(x))’ = f”(x) . 2. Ý nghĩa cơ học […]

Sai lầm thường gặp khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n

Sai lầm thường gặp khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n-3

Nhiều em học sinh thường hay mắc phải sai lầm khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n. Dưới đây Toán cấp 3 chỉ ra cho các em thấy và cách khắc phục lỗi ngay sau đó. Với điều kiện là n ∈ N , n ≥ 1 ta xét ví dụ sau đây: Khắc phục sai lầm khi tính đạo hàm […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3