Đạo hàm cấp 2

Lý thuyết đạo hàm cấp 2

1. Định nghĩa đạo hàm cấp 2

Giả sử hàm số f(x) có đạo hàm f'(x). Nếu f'(x) cũng có đạo hàm thì ta gọi đạo hàm của nó là đạo hàm cấp hai của f(x) và kí hiệu f”(x): (f'(x))’ = f”(x) .

Đạo hàm cấp 2

2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai f”(t) là gia tốc tức thời của chuyển động s = f(t) tại thởi điểm t.

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur