Sở giáo dục đào tạo Hà Nội, kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố lớp 12 THPT năm học 2017-2018 môn thi Toán. Ngày thi 15 tháng 9 năm 2017. Thời gian làm bài 180 phút. Gợi ý giải Đề thi HSG Toán 12 Hà Nội năm 2017-2018