Tài liệu bất đẳng thức 3 biến tiếng Anh

Tài liệu bất đẳng thức 3 biến bằng tiếng tiếng Anh của 3 tác giả Bác Ngọc Thành Công, Nguyễn Vũ Tuấn và Nguyễn Trung Kiên biên soạn.

Bộ tài liệu này gồm 10 bài toán về bất đẳng thức 3 biến tiếng Anh của học sinh trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng gửi tặng cho các bạn sinh viên. Bộ tài liệu được dịch sang tiếng Anh với cấu trúc bao gồm định lý, ứng dụng vào giải bất đẳng thức và cuối cùng là đề xuất các vấn đề liên quan như sau:

1. Theorem

2. Applications

3. Propose problems

Mời các bạn đọc tài liệu bên dưới: