Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 – Hồ Sỹ Trường

Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 được thầy Hồ Sỹ Trường giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Việt Dũng – Cần Thơ soạn ra.

Để giúp các em học sinh ôn tập tốt môn Toán phần giải tích ôn thi THPT quốc gia 2018.

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
2. Cực trị của hàm số
3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
4. Đường tiệm cận
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

1. Lũy thừa
2. Hàm số lũy thừa
3. Lôgarit
4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
6. Bất phương trình mũ và lôgarit

Xem tài liệu dưới đây: