Tính đạo hàm của hàm căn thức ra sao?

Việc tính đạo hàm của hàm căn thức cũng được tính theo định nghĩa, công thức tính đạo hàm mà các em đã học ở các bài viết trước, nhưng đi vào chi tiết thì ra sao?

Tính đạo hàm của hàm căn thức ra sao?

Thực tế việc ghi nhớ các công thức đạo hàm không hề khó, có thể nói là dễ thế nhưng có rất nhiều học sinh lại không thể thuộc được, lý do là các em chưa hệ thống được một bảng đạo hàm để học. Kết hợp với đó là việc phải thường xuyên làm các bài tập toán theo chuyên đề đạo hàm, có như thế thì mới áp dụng nhuần nhuyễn đạo hàm vào các bài toán được.

Toán cấp 3 hướng dẫn các em cách tính đạo hàm của hàm căn thức với 2 gạch đầu dòng dưới đây:

– Công thức để tính đạo hàm của hàm căn thức: hàm chứa căn thức áp dụng công thức sau để tính đạo hàm:

Tính đạo hàm của hàm căn thức ra sao?-1

Bài tập mẫu tính đạo hàm của hàm số chứa căn bằng việc áp dụng công thức trên.

Bài số 1: Tính đạo hàm của các hàm số dưới đây:

Tính đạo hàm của hàm căn thức ra sao?-2

Tính đạo hàm của hàm căn thức ra sao?-3