Tổng hợp: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Bài tập trắc nghiệm mệnh đề và tập hợp”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu bao gồm 16 trang, tuyển tập 166 bài toán trắc nghiệm. Các vấn đề trong tài liệu gồm:

Bài 1. Mệnh đề
+ Vấn đề 1. Nhận biết mệnh đề, phát biểu mệnh đề
+ Vấn đề 2. Phủ định của mệnh đề
+ Vấn đề 3. Xét tính đúng sai của mệnh đề
+ Vấn đề 4. Mệnh đề chứa kí hiệu “với mọi”, “tồn tại”
Bài 2. Tập hợp
+ Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp
+ Vấn đề 2. Xác định tập hợp
+ Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp
+ Vấn đề 1. Thực hiện các phép toán
+ Vấn đề 2. Tìm tập hợp thỏa điều kiện cho trước
+ Vấn đề 3. Đếm số phần tử của tập hợp
Bài 4. Các tập hợp số
+ Vấn đề 1. Biểu diễn tập hợp số
+ Vấn đề 2. Các phép toán trên tập hợp số
+ Vấn đề 3. Các bài toán chứa tham số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Trên đây là những chia sẻ của giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh, mong rằng các em có được những kiến thức hữu ích qua bài viết. Chúc các em học tập tốt