Tổng hợp: Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector

Để giúp các em học sinh lớp có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em  tài liệu về cách “Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề vector”

Tổng hợp

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT chia sẻ đến các em tài liệu gồm 29 trang bao gồm lý thuyết, phân dạng chi tiết và bài tập trắc nghiệm về chủ đề vector.

Nội dung tài liệu phân theo 4 vấn đề:

+ Vấn đề 1. Các định nghĩa của vectơ
+ Vấn đề 2. Tổng – hiệu của hai vectơ
+ Vấn đề 3. Tích của vectơ với một số
+ Vấn đề 4. Hệ trục tọa độ

Chi tiết:

phan-dang-va-bai-tap-trac-nghiem-chuyen-de-vector-gia-quyen-phuong-chi

Trên đây là những chia sẻ của giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh chúc các em học tập tốt