Chuyên mục: Tuyển sinh

Bên Mỹ học Toán như thế nào?

Bên Mỹ học Toán như thế nào?

Hoa Kì là quốc gia lớn nhất trên thế giới, họ phát triển về tất cả mọi mặt. Vì thế có nhiều bạn thắc mắc không biết bên Mỹ học Toán như thế nào? Hôm nay Toán cấp 3 sưu tầm lại thảo luận của các bạn trên vn.answers.yahoo.com mời các bạn theo dõi cuộc bình luận […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3