4 trường ĐH sẽ tăng học phí từ năm 2021

Bắt đầu từ năm 2021, Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế – Luật và ĐH Quốc tế sẽ tăng học phí theo cơ chế tự chủ.

4 trường ĐH sẽ tăng học phí từ năm 2021

Sáng ngày 29/12, trường ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị thường niên năm 2020 với chủ đề mô hình tự chủ – vươn tầm thế giới.

Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM – PGS Vũ Hải Quân cho biết: Nhà trường luôn xác định cơ chế tự chủ đại học là chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước để phát triển giáo dục bậc đại học, trong đó đặc biệt là việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, cải thiện vị trí của mình trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế.

PGS Vũ Hải Quân cho rằng tự chủ đại học là phải đi cùng với trách nhiệm giải trình của trường đại học, thể hiện tính minh bạch của các bên liên quan và thông thường là báo cáo phải giải trình được xây dựng dựa trên chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động.

Chỉ số thứ hai đó là chất lượng đào tạo, trong đó thước đo quan trọng nhất là khả năng có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, cũng như mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng.

Trong thời gian tới, trường ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục tiên phong trong việc nghiên cứu mô hình tự chủ phù hợp bối cảnh Việt Nam.

Năm 2020, trường ĐH Quốc gia TP.HCM đã hoàn chỉnh các cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động tự chủ cho các trường đại học thành viên. Hội đồng đại học của trường ĐH Quốc gia TP.HCM đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của bốn trường đại học thành viên bao gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế – Luật và ĐH Quốc tế.

Sau khi tiến hành tự chủ, các đơn vị này thực hiện điều chỉnh mức học phí do được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính.

Lãnh đạo đại diện các trường đại học này cũng cho biết họ đã xây dựng lộ trình tăng học phí mới, dự kiến triển khai từ năm 2021 đến năm 2025.

Dựa vào lộ trình tăng học phí, mỗi năm học phí của các trường sẽ tăng khoảng 10% so với năm học trước. Đáng chú ý là trong lộ trình của trường ĐH Công nghệ Thông tin, từ năm 2022 đến 2023, học phí trường sẽ tăng từ 30 triệu đồng lên 45 triệu đồng. Các năm sau, trường quay lại mức tăng 10% so với năm trước.

Các trường cũng dự kiến trích từ 8-10,8% học phí để hỗ trợ học bổng cho sinh viên.

Nguồn: toancap3.com tổng hợp