Các bài toán liên quan khảo sát hàm số bậc 3

Các bài toán liên quan khảo sát hàm số bậc 3 thường xuất hiện trong các đề thi đại học, cao đẳng, nay là thi tốt nghiệp THPT quốc gia.