Các công thức Lượng giác cơ bản và mở rộng

Để giúp các em học sinh thuận tiện cho việc tra cứu các công thức lượng giác cơ bản và mở rộng, chúng tôi đã tuyển tập những công thức lượng giác thường dùng trong giải các bài toán thuộc chuyên đề lượng giác.

Nhận thấy tầm quan trọng của các công thức tính Lượng giác cơ bản, các giáo viên giảng dạy chuyên đề Toán lớp 12 đã tổng hợp một số công thức tính cơ bản để các em học sinh có thể thuận tiện tra cứu và tính toán chuẩn xác.

Tính chất tuần hoàn

Công thức lượng giác các cung liên quan đặc biệt

a. Hai cung đối nhau

b. Hai cung bù nhau

c. Hai cung phụ nhau

d. Hai cung hơn kém π

e. Hai cung hơn kém π/2

Công thức lượng giác cơ bản

Công thức cộng

Công thức nhân đôi

Công thức nhân ba

Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức hạ bậc

Công thức biến đổi theo tan(a/2)

Tập nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Trên đây là toàn bộ các công thức Lượng giác cơ bản và mở rộng, các giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 12 muốn giới thiệu. Các em học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu thêm các lời giải bài toán và các công thức Toán tại đây.

Nguồn: toancap3.com