Chia sẻ 05 đề ôn tập kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Tổ toán trường THPT Sài Gòn chia sẻ tài liệu tuyển tập 05 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 1. Giới hạn chương trình
  + Đại số: Đến hết bài Hàm số mũ – Hàm số logarit.
  + Hình học: Đến hết bài Mặt trụ – Hình trụ – Khối trụ.
  2. Cấu trúc đề
  1. Ứng dụng của đạo hàm: 13 câu.
  2. Lũy thừa – logarit: 14 câu.
  3. Hàm số mũ – logarit: 7 câu.
  4. Khối đa diện, thể tích khối đa diện: 5 câu.
  5. Mặt cầu – khối cầu: 5 câu.
  6. Mặt trụ – khối trụ: 6 câu.
05-de-on-tap-cuoi-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-viet-duc-ha-noi