Chia sẻ đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 135 – 206 – 348 – 491.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị:
+ Đồ thị hàm số y = (x + 1)/√(x2 − 4) có bao nhiêu tiệm cận ngang, bao nhiêu tiệm cận đứng? A. 1 tiệm cận ngang, 2 tiệm cận đứng. B. 1 tiệm cận ngang, không có tiệm cận đứng. C. 2 tiệm cận ngang, không có tiệm cận đứng. D. 2 tiệm cận ngang, 2 tiệm cận đứng.
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC = a√2, SA = a và SA ⊥ (ABC). Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC, mặt phẳng chứa AG và song song với BC cắt SC, SB lần lượt tại M, N. Tính thể tích của khối chóp S.AMN theo a.
+ Xét biểu thức P = x + y, với x, y là các số thực không âm, thỏa mãn log √2 (x + y)/(x2 + y2 + xy + 2) = (x − 2)2 + (y − 2)2 + xy − 10. Hỏi giá trị lớn nhất của P gần nhất với số nào dưới đây?

de-cuoi-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-chuyen-le-quy-don-quang-tri