Chương II – Ôn tập chương và Câu hỏi trắc nghiệm

Trong phần trước chúng ta đã đi tìm hiểu hết chương II ở bài này chúng ta sẽ ôn tập lại những kiến thức đã học. Các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Các bài tập được bố trí sát với bài học trên lớp, Toán cấp 3 đã đưa ra các lời giải chi tiết thế nên khi cần các bạn có thể tự đọc, tự học dựa trên những gợi ý hay lời giải chi tiết mà hiểu được một phần kiến thức và cách áp dụng. Với những bài tập đầu tiên này dù không khó nhưng nó cũng làm các bạn tốn thời gian công sức nếu các bạn chưa quen áp dụng hàng loạt những công thức hay cách diễn giải mới. Toán cấp 3 hi vọng những gợi ý và lời giải chi tiết ở phía dưới sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn của mình. Hãy làm cho đến khi quen thuộc những bài này, sau đó có thể thử sức với những bài phức tạp hơn. Mở phần phía dưới là toàn bộ nội dung mà các bạn cần nắm được trong bài: “ ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur