Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – Bình Phước

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Bình Phước; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận mã đề 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Du – Bình Phước:
+ Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là điểm trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng ACD tại J. Khẳng định nào sau đây sai? A. J là trung điểm AM. B. DJ ACD BDJ. C. A, J, M thẳng hàng. D. AM ACD ABG.
+ Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng): Doanh thu [5;7) [7;9) [9;11) [11;13) [13;15). Số ngày 2 7 7 3 1. Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
+ Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng 6. Trên các cạnh SA, SB lần lượt lấy M, N sao cho 2 3 SM SA 3 SN SB. a. Chứng minh rằng MN // (ABCD). b. Một mặt phẳng đi qua M N song song với AB và BC. Tính diện tích thiết diện của và hình chóp.

de-cuoi-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-du-binh-phuoc

Các trường THPT TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, các bạn học sinh lớp 11 có thể tham khảo cấu trúc đề thi trên để có kết quả tốt nhất.