Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường TH Thực hành Sài Gòn – TP HCM

Toancap.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường trung học Thực hành Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi có đáp án mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 năm 2022 – 2023 trường TH Thực hành Sài Gòn – TP HCM:
+ Cho khối nón đỉnh S có đường cao bằng 2a. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh S cắt đường tròn đáy tai hai điểm A và B sao cho AB = 4a. Biết mặt phẳng (P) tạo với đáy nón một góc 60◦, thể tích của khối nón đã cho bằng?
+ Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 60◦. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
+ Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Hỏi phải sau ít nhất bao nhiêu năm người này nhận được số tiền ít nhất là 200 triệu đồng? Biết rằng trong khoảng thời gian đó lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

de-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-th-thuc-hanh-sai-gon-tp-hcm

Các trường THPT TP HCM đã tới thời gian nước rút chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, các bạn học sinh có thể tham khảo đề thi trên để năm bắt phân phối kiến thức và ma trận đề.