Thẻ: đề thi vào 10

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn thi Toán 2017-2018

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 Câu I (3 điểm). Cho biểu thức $latex \displaystyle A=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}+\frac{3-11\sqrt{x}}{9-x}$ a) Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 1/9. $latex \displaystyle \frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}+\frac{{{x}_{2}}}{{{x}_{1}}}=-\frac{5}{2}$ c) Tìm x để A < 1. Câu II (2 điểm). Cho phương

Đề thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2015-2016

ĐỀ THI MÔN TOÁN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức $latex \displaystyle P=\frac{x+3}{\sqrt{x}-2}$  và $latex \displaystyle Q=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}+\frac{5\sqrt{x}-2}{x-4}$ với x>0, x ≠ 4 1) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 9. 2) Rút gọn biểu thức Q. 3) Tìm giá trị của x