Thẻ: định nghĩa

Định nghĩa đạo hàm, các công thức đạo hàm cần nhớ

Định nghĩa đạo hàm và các công thức dạo hàm

Định nghĩa đạo hàm, các công thức đạo hàm cần nhớ được Toancap3.com trình bày đầy đủ và chi tiết, có hệ thống rõ ràng và dễ hiểu. 1. Định nghĩa đạo hàm, đạo hàm sơ cấp, đạo hàm cao cấp 2. Các quy tắc của đạo hàm cơ bản cần ghi nhớ 3. Bảng đạo hàm của […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3