Chuyên mục: Toán lớp 12

Phương pháp tìm nguyên hàm các hàm số lượng giác (Phần 2)

Bài viết trình bày phương pháp tìm nguyên hàm các hàm số lượng giác, đây là dạng nguyên hàm thường gặp trong các đề thi THPT Quốc gia, đề tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Ở số bài trước, các giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 12 đã giới thiệu phương pháp tìm nguyên

Phương pháp tìm nguyên hàm các hàm số lượng giác (Phần 1)

Bài viết trình bày phương pháp tìm nguyên hàm các hàm số lượng giác, đây là dạng nguyên hàm thường gặp trong các đề thi THPT Quốc gia, đề tuyển sinh Đại học – Cao đẳng. Phương pháp 1: Xác định nguyên hàm các hàm số lượng giác bằng cách sử dụng các dạng nguyên