Tổng hợp: Sử dụng hai ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Sử dụng hai ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng (ẩn căn bậc hai)”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu gồm: