Tổng hợp: Sử dụng liên hợp trực tiếp giải phương trình chứa căn

Để giúp các em có được những kết quả thật tốt trong học tập, trang Toán cấp 3 sẽ chia sẻ đến các em tài liệu “Sử dụng liên hợp trực tiếp giải phương trình chứa căn”

Tổng quát

Các giáo viên trong ban tuyển sinh lớp 10 THPT cho biết tài liệu gồm:

su-dung-lien-hop-truc-tiep-giai-phuong-trinh-chua-can-lien-hop-1-luong-tuan-duc_compressed