Trường THPT Sài Gòn chia sẻ 06 đề ôn tập thi cuối học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Tổ toán trường THPT Sài Gòn chia sẻ tuyển tập 06 đề ôn tập thi cuối học kì 1 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm khách quan kết hợp 30% tự luận (theo thang điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, tài liệu gồm 84 trang,

Trích dẫn 06 đề ôn tập thi cuối học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Cho một khối đa diện bất kì. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Một mặt có ít nhất ba cạnh. B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh. D. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.
+ Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2 a góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AB BC. a) Tính thể tích khối chóp S.ABC. b) Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng SMN.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SB vuông góc với mặt đáy, SD a 3. Gọi I là trung điểm SD. Mặt phẳng P chứa BI và song song song với AC và lần lượt cắt SA, SC tại E F. a) Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD. b) Tính theo a thể tích khối chóp S BEIF.

06-de-on-tap-thi-cuoi-hoc-ki-1-toan-12-co-dap-an-va-loi-giai-chi-tiet

Các thầy cô trường THPT tư thục, công lập có thể tham khảo đề ôn tập kiểm tra cuối kỳ trên để áp dụng cho đợt kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 môn toán.