Tuyển tập Bất đẳng thức – Trần Sỹ Tùng

Toancap3.com chia sẻ cho các em học sinh lớp 10, 11, 12 tài liệu Tuyển tập Bất đẳng thức của tác giả Trần Sỹ Tùng. Đây là tài liệu rất hay cho các em nghiên cứu về BĐT .

Trong tài liệu này có 2 phần:

PHẦN I: LUYỆN TẬP CĂN BẢN

Ở phần này là các bài tập bất đẳng thức được giải bằng phương pháp cơ bản, dựa vào bất đẳng thức đã biết (Coossi, Bunhiacopxki).

PHẦN II. ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Các bài tập bất đẳng thức trong đê thi đại học môn Toán trước đây.

Đọc Tuyển tập Bất đẳng thức – Trần Sỹ Tùng:

 
Tags: