Tuyển tập các phương pháp, kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức full

Tuyển tập các phương pháp, kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức của nhiều tác giả bao gồm 3 phần chia làm các chuyên đề để các bạn tiện đọc và nghiên cứu.

Nếu nghiên cứu xong các kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức trong tuyển tập này mà Toán cấp 3 đưa ra. Các bạn sẽ làm các bài tập bất đẳng thức một cách dễ dàng và thoải mái hơn.

3 phần trong Tuyển tập các phương pháp, kỹ thuật chứng minh bất đẳng thức với nội dung chính là “Các chủ đề về bất đẳng thức – Các định lý và cách chứng minh

1. Tập 1: Các chuyên đề và tuyển tập nhỏ

– Chương 1: Bất đẳng thức hình học

– Chương 2: Bốn cách chứng minh cơ bản

– Chương 3: Thuần nhất hóa và Chuẩn hóa

– Chương 4: Tính lồi

– Chương 5: Bài Toán

2. Tập 2: Các tuyển tập của tác giả Việt Nam

– Chương 1: Một số kết quả và ký hiệu

– Chương 2: Tuyển tập các bài toán bao gồm:

+ Những bài bất đẳng thức từ các cuộc thi giải toán

+ Những bài bất đẳng thức tự sáng tạo và sưu tầm

+ Các bài toán hình học

+ Sưu tầm các bài viết hay về bất đẳng thức

+ Danh mục tài liệu tham khảo

+ Tuyển tập một số bất đẳng thức hay

Với các tác giả trong nước: Tạ Minh Hoằng, Nguyễn Huy Tùng, Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Văn Thạch, Nguyễn Phi Hùng, Phan Hồng Sơn, Võ Thành Văn, Lê Đình Mẫn, Nguyễn Văn Huyện, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Duy Tùng

3. Tập 3: Các tuyển tập của tác giả nước ngoài

– Chương 1. Các bài toán

– Chương 2. Các lời giải

– Từ điển thuật ngữ

– Tài liệu tham khảo

Với các tác giả nước ngoài: Hojoo Lee, Tom Lovering, Cosmin Pohoata, T. Andreescu, V. Cartoaje, G. Dospinescu, M. Lascu,

Nội dung cuốn sách hơi nặng chính vì vậy Toán cấp 3 sẽ đưa link download bên dưới để các bạn tải về đọc:

Link Tập 1: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueSHBXN01Fck9Nazg/view

Link Tập 2: https://drive.google.com/open?id=0B7uAMT9Yh6uednlVWUVPZzgyRkE&authuser=0

Link Tập 3: https://drive.google.com/open?id=0B7uAMT9Yh6ueTVlnVko1U2JBQ0k&authuser=0

( Nguồn tài liệu k2pi.net.vn)