Tuyển tập đề thi và phương pháp giải nhanh Toán trắc nghiệm

Cuốn sách tuyển tập đề thi và phương pháp giải nhanh Toán trắc nghiệm – Nguyễn Bá Tuấn gồm các phương pháp tư duy giải toán trắc nghiệm và 20 đề thi có đáp án, hướng dẫn giải nhanh.

Cuốn sách giúp các em rèn phương pháp tư duy và luyện các kỹ năng làm đề qua các đề thi thử theo cấu trúc đề thi minh họa THPT quốc gia và các đề mở rộng hơn.

Phần 1: Một số phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm

Bài 1: Các yếu tố cốt lõi khi sử dụng máy tính bỏ túi

Bài 2: Phương pháp biến đổi và ước lượng

Bài 3: Phương pháp tư duy đặc biệt hóa – tổng quát hóa

Bài 4: Phương pháp tư duy loại 50 : 50

Bài 5: Phương pháp tư duy truy hồi

Bài 6: Các công thức đặc biệt

Phần 2: Đề thi thử theo cấu trúc đề minh họa THPT 2017 môn Toán

Phần 3: Đề thi Toán trắc nghiệm mở rộng