Ứng dụng của bất đẳng thức Holder và Minkowski trong toán phổ thông

Ứng dụng của bất đẳng thức Holder và Minkowski trong toán phổ thông

Việc nghiên cứu bất đẳng thức Holder và Minkowski có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó không những có ý nghĩa lớn trong việc khảo cứu các bất đẳng thức cơ bản mà còn có tác dụng lớn trong việc giảng dạy sau này.

Các bất đẳng thức Holder và Minkowski được ứng dụng rộng rãi trong giải toán cao cấp và toán sơ cấp, được vận dụng vào giải các bài toán hay và khó trong các kỳ thi quan trọng như: thi chọn học sinh giỏi, thi quốc gia hay thi Olympic quốc tế …