5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng

Để giải phương trình vô tỉ một cách nhanh và chính xác thì các em cần phải nắm vững cách giải. Và 5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ này sẽ giúp các em.

Nội dung chi tiết về phương pháp được trình bày dưới đây qua các ví dụ. Điều đó sẽ làm cho các em dễ hiểu hơn.

Chúng ta xét ví dụ giải phương trình:

1. Giải phương trình vô tỉ bằng phép biến đổi tương đương

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng

2. Giải phương trình vô tỉ bằng cách sử dụng hằng đẳng thức

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-13. Giải phương trình vô tỉ bằng cách đặt ẩn phụ

– Đưa phương trình về dạng đồng cấp

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-4

– Đặt ẩn phụ hoàn toàn

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-5

– Đặt ẩn phụ đưa phương trình về dạng tích và đánh giá

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-6

– Đặt ẩn phụ để đưa phương trình về hệ

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-7

– Đặt ẩn phụ không hoàn toàn, phương pháp biến thiên

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-84. Giải phương trình vô tỉ bằng cách nhân biểu thức liên hợp

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-9

5. Giải phương trình vô tỉ bằng cách sử dụng tính đơn điệu của hàm số

5 kĩ thuật giải phương trình vô tỉ hay dùng-10

Các em đón đọc những bài viết hay tiếp theo nhé.