9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình logarit

Phương trình mũ và phương trình logarit là 2 dạng phương trình có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vì thế người ta gọi chung là phương trình mũ và logarit.

Nếu như các bạn đã đọc bài viết Tổng hợp về hàm số mũ logarit đầy đủ và chi tiết nhất và muốn đi sâu vào dạng bài tập phương trình logarit thì các bạn hãy đọc tiếp bên dưới đây.

9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình logarit

9 phương pháp dưới đây sẽ giúp các em giải phương trình mũ logarit một cách chuẩn xác.

  • Phương pháp 1: Giải phương trình cơ bản

9-phuong-phap-giai-phuong-trinh-mu-va-phuong-trinh-logarit

  • Phương pháp 2: Đưa về cùng cơ số

9-phuong-phap-giai-phuong-trinh-mu-va-phuong-trinh-logarit-1

  • Phương pháp 3: Biến đổi đưa về phương trình tích
  • Phương pháp 4: Logarit hóa, mũ hóa
  • Phương pháp 5: Dùng ẩn phụ
  • Phương pháp 6: Dùng tính đơn điệu của hàm số
  • Phương pháp 7: Phương pháp đánh giá
  • Phương pháp 8: Phương pháp quan niệm hằng số là ẩn
  • Phương pháp 9: Sử dụng định lý Lagrange

Các em đọc chi tiết 9 phương pháp tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ued3V4R2JPemxYaGs/view