Bài tập ôn chương 2: Tổ hợp và xác suất

Sau khi nắm vững được kiến thức cũng như các ví dụ minh họa trong chương 2: Tổ hợp và xác suất thì các giáo viên sẽ tiếp tục giới thiệu chi tiết về bài tập ôn luyện chương để một lần nữa các em có thể tổng hợp lại kiến thức cho mình.

Vậy là kiến thức Chương 2 về Tổ hợp xác suất đã được các giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 11 tổng hợp đến tất cả các em học sinh. Để một lần nữa củng cố lại kiến thức thật chắc về chương này, các giáo viên sẽ giao thêm các bài tập ôn luyện chương và đáp an chính thức bài tập toàn chương 2 này.

Bài tập ôn luyện chương 2: Tổ hợp và xác suất

Lời giải, hướng dẫn và đáp số chương 2

Lời giải bài 1

Lời giải bài 2

Lời giải bài 3

Lời giải bài 4

Lời giải bài 5

Nguồn: Toán cấp 3