Chuyên mục: Phương trình và hệ phương trình

Kỹ năng biến đổi hệ phương trình về dạng tích

Kỹ năng biến đổi hệ phương trình về dạng tích là một kỹ năng mà các em học sinh phải nắm vững để đưa các hệ phương trình phức tạp về dạng đơn giản. I. MỞ ĐẦU Phương trình và hệ phương trình là một trong những nội dung quan trọng của chương trình Đại

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hằng số

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hằng số là một phương pháp được sử dụng khá nhiều trong chương trình Toán cấp 3. Chúng ta cùng đi xét ví dụ giải hệ phương trình dưới đây. Chú ý với mỗi ví dụ cần đọc kĩ nhận xét, sau đó là lời giải chi