Phân loại các phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay

Những phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay được Toán cấp 3 phân loại dưới đây sẽ giúp các em ứng dụng trong giải Toán rất nhiều.

Ở đây sẽ chia thành các phương pháp chính thường dùng để chứng minh bất đẳng thức bao gồm các phương pháp:

1. Phương pháp đại số và đạo hàm

– Gồm các phương pháp cơ bản là: áp dụng bất đẳng thức tam giác, phương pháp biến đổi thành một bình phương, …

– Phương pháp so sánh các giá trị trung bình

– Phương pháp hàm số lồi, hàm số lõm

– Phương pháp thế

– Phương pháp hàm số đơn điệu

– Phương pháp thiết lập thêm nút chặn

2. Phương pháp hình học và lượng giác

Gồm các phép thế, bất đẳng thức Weitzenbock, bất đẳng thức Erdos – Mordell, bất đẳng thức Ptoleme, phương pháp vecto, phương pháp số phức, phương pháp lượng giác

3. Các phương pháp hiện đại

– Phương pháp hoán vị

– Phương pháp biến đổi về dạng thuần nhất

– Bất đẳng thức Schur

– Bất đẳng thức Muirhead

– Phương pháp chuẩn hóa

– Phương pháp sử dụng đường thẳng tiếp tuyến

– Phương pháp sử dụng tính chất của đoạn thẳng

Tất cả các phương pháp trên đều có lý thuyết và bài tập ví dụ có lời giải chi tiết.

Các em download tài liệu Phân loại các phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay về nghiên cứu tại đây:

https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B7uAMT9Yh6uealdxTjAxYUxzUms&export=download