Phương pháp hệ số bất định U.C.T trong chứng minh bất đẳng thức

Phương pháp hệ số bất định UCT trong chứng minh bất đẳng thức

Trong thời cấp hai khi đọc lời giải của khá nhiều bài toán đặc biệt là bất đẳng thức tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ ra nó nên hay cho rằng đấy là những lời giải không đẹp thiếu tự nhiên. Đến cấp ba khi được học những kiến thức mới tôi mới bắt đầu có tư tưởng đi sâu vào bản chất mỗi bài toán và lời giải của chúng.

Phương pháp hệ số bất định U.C.T trong chứng minh bất đẳng thứcNhư anh Hatucdao đã nói: khi gặp một bài toán thì điều quan trọng là “nhận ra đâu là kĩ thuật chính,qua đó giải thích được vi sao lại giải như vậy và cao hơn cả là vì sao lại nghĩ ra bài toán”Trong quá trình học toán với lối suy nghĩ đó tôi đã rút ra và hiểu được khá nhiều cái hay trong mỗi bài toán và lời giải của chúng. Và cũng từ đó cộng thêm một sự tổng hợp nhất định tôi đã rút ra được một phương pháp chứng minh bất đẳng thức:”Phương pháp hệ số bất định”. Đây là một phương pháp khá hay và mạnh đi kèm với những lời giải đẹp,ngắn và ấn tượng.
Bây giờ ta đi xét một vài ví dụ:

Đọc tiếp tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6uebXpSdkpwMTY0enM/view