Sách Học và ôn tập Toán lượng giác 11

Cuốn sách Học và ôn tập Toán lượng giác 11 là cuốn thứ ba trong bộ tài liệu gồm 8 cuốn của nhóm Cự Môn biên soạn dành cho các em học sinh lớp 11.

Cuốn ebook này do Lê Bích Ngọc chủ biên được chia thành 2 chương:

Chương I: Hàm số lượng giác

Chương II: Phương trình và hệ phương trình lượng giác

Bao gồm 8 chủ đề, miêu tả chi tiết phương pháp giải cho 42 dạng toán cơ bản và nâng cao của lượng giác 11.

Đọc sách Học và ôn tập Toán lượng giác 11: